Medlemskap

Eiksmarka Vel består av ca. 1700 medlemmer.

Medlemskap er for en del beboere pliktig i henhold til kjøpe- eller leiekontrakt*. Frivillig medlemskap kan også tegnes ved å betale årskontingent kr 350 til Vellets bankkonto.
Medlemmene er forpliktet til å betale den kontingent som årsmøtet til enhver tid fatter vedtak om. Alle husstander, samt forretninger og firmaer, innen velområdet er medlemmer av vellet.

 * Ifølge klausul på eiendommer solgt av Harald Løvenskiold og Brække og Eiksmarka sameie, er samtlige eiendomsbesittere og hver innehaver av leilighet obligatoriske medlemmer av velforeningen.

Kart over Eiksmarka Vels område finner du her.

Mer detaljert informasjon finnes i Eiksmarka Vels vedtekter.


Dette får du:
Medlemskontigenten på kr. 350 går til:

  • Vedlikehold av vellets områder - kontinuerlig (bl.a. søppelrydding), vårryddeaksjon av hageavfall og juletreinnsamling
  • Sosial arrangementer - juletretenning, støtte til 17. mai og andre lokale initiativ
  • Eiksmarka grendehus - vedlikehold og utleie av til redusert pris
  • Utgivelse av Velnytt
  • Aktivt samarbeid med kommunen i forbindelse med byggeprosjekter, trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning m.m.