Gode Eiksmarka-beboere!

Tirsdag 14.2 kl. 18.00 er det informasjonsmøte på Eiksmarka skole om helhetlig utvikling av Eiksmarka sentrumsområde (for agenda og påmelding klikk her).

Her kommer noen illustrasjoner som viser hvordan det kan komme til å se ut i fremtiden, dersom utbyggere får det som de vil. Illustrasjonene er sendt inn som forslag til kommunen.

Det er viktig at vi nå gjør oss opp en mening om hvordan nærmiljøet vårt skal se ut fremover. Bygg blir det nok uansett, men kanskje ikke slik?

Dokumentene i saken er tilgjengelig her: https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2016001919&

 

Oversiktsillustrasjon Legg merke til Konglefaret som ligger i skyggen bak (Kilde: 19.01.2016 - 16/1919 - Niels Leuchs vei 41 med flere Eiksmarka - detaljregulering)
Oversiktsbilde fra Google streetview Her er et bilde av ”dagens” Eiksmarka tatt fra noenlunde samme vinkel som illustrasjonen over.
Oversiktsbilde Merk at mønehøyden på senteret er nesten lik høyt som mønehøyden på det øverste huset (tomannsbolig) i Konglefaret (nr. 21). Merk – her er ikke utbyggingen på Telenor-tomten tegnet inn (Kilde: 19.01.2016 - 16/1919 - Niels Leuchs vei 41 med flere Eiksmarka - detaljregulering). Utbyggingen av senteret ses til venstre i illustrasjonen.
Bilde sett fra nord i krysset Snaret-Niels Leuchs vei Senteret ses til høyre og ny utbygging til venstre
Utbygging av Telenor tomten - grensen til Snaret Dette er en foreløpig skisse av utbyggingen av Telenor-tomten tilgrensende Snaret og Konglefaret 17-21 og 31. Legg merke til at balkongene på sydbygget henger over tomten til Konglefaret 31B (!). Disse skissene er tegnet helt uavhengig av de omfattende utbyggingsplanene ved hjørnet av Niels Leuchs vei og Bekkegrenda.
Illustrasjon av utbyggingen av Telenor-tomten Illustrasjon av utbyggingen av Telenor-tomten med grønn sone over tomtesameiets tomt, og med lokk over t-banen.
 • Etterspør helhetsplan for Eiksmarka

  Etterspør helhetsplan for Eiksmarka

  Flere store utbyggingsprosjekter er under planlegging, særlig i området rundt Eiksmarka T-banestasjon. For å sikre at kommunen ser helhetlig på prosjektene og ivaretar områdets egenart, har Eiksmarka Vels nyoppnevnte arbeidsgruppe for byggesaker, skrevet brev og hatt innledende møte med leder av planutvalget i Bærum kommune.

  Flere store og små private reguleringsforslag er underveis. Eiksmarka senter kjenner vi alle til. Her kommer 66 leiligheter, butikkarealet dobles fra 3000 til 6000 kvadratmeter og trafikken på Niels Leuchs vei antas å øke fra ca. 1000 til 2700 biler i døgnet.

  I tillegg er det nå snakk om en stor blokkbebyggelse i det gamle Telenorbygget ved Eiksmarka stasjon og et omfattende forslag til omregulering av tomtearealet øst for hjørnet av Niels Leuchs vei og Bekkegrenda med boligblokker på fem-seks etasjer bestående av en forretningsetasje og fire-fem boligetasjer. Andre varslede saker er Fossum som hovedutbyggingsområde, utvidelse av Coop-butikken i Nadderudveien/Hasselbakken og dispensasjonssøknader for rivning av eneboliger for å bygge flere større boliger i gamle eplehager. Det er også innsendt forslag til kommunens arealplan om bygging av seniorleiligheter på tomten på hjørnet av Vollsveien og Nadderudveien (der ESSO-bensinstasjonen lå), samtidig som det er diskusjoner om oppføring av blokker som erstatter garasjeanlegget i krysset Niels Leuchs vei/Eiksveien.

  Les mer…
  13.11.2016 13.31