Velkommen til Norges største vel

                                                                                                                                                                                                                                         

Eiksmarka Vel, stiftet i 1950, er i dag en av Norges eldste og største velforeninger. Formålet er å ivareta medlemmene og beboernes interesser. Eiksmarka skal være et godt sted å bo også for neste generasjon.

På denne siden

finner du informasjon om Eiksmarka Vel, styret, utleielokalet og aktuelle saker som angår deg som beboer på Eiksmarka.
Eiksmarka Vel tar gjerne imot hendvendelser om saker du mener vi bør engasjere oss i. Du finner kontaktskjema under "Kontakt oss"

                                                                                                                                                                                                                                                  

Bildegalleri

   

Ønsker du å bidra til vårt galleri med bilder fra Eiksmarka så send dine bilder til post@eiksmarkavel.no

   

AKTUELT

Vårryddeaksjonen 2019

Innsamlingen foregår i perioden fra og med torsdag 2. mai til og med lørdag 11. mai 2019.

Hageavfallet skal være satt ut innen kl. 8:00 den 2. mai. Dersom avfall ikke er hentet etter denne dato, kan det fortsatt settes ut frem til det hentes og senest lørdag 11. mai kl. 16:00. Men, er avfall hentet, kan ny henting ikke påregnes.

Hageavfallet bes satt frem foran egen eiendom langs offentlig vei, og ønskes ikke lagt igjen på store deponeringsplasser. Det oppfordres at 2-4 naboer samler hageavfallet og legger det samlet.
Vi ber beboerne ta hensyn til naboene når avfallet settes ut slik at det ikke blokkerer inn- og utkjørsel. Legg gjerne frem til en hovedvei; dette gjelder dette enkelte stikkveier til Vollsveien mellom Snaret og Ruglandveien. De store komprimerinsbilene har problemer med å komme inn her.

Følgende retningslinjer gjelder

  • Hageavfall i form av kvister, løv greiner, gress blir hentet.
  • Kvistene skal være buntet sammen. Grenene må maksimum være 15 cm bredde
  • og 2 m lange.
  • Løv og gress må legges i store plastsekker. La disse være åpne

Renova, som er engasjert til å foreta innsamlingen vil legge igjen de tomme sekkene i en hel sekk. Disse kan da settes ut og tas med ved neste innsamling av plast. Renova vil søke å feie opp det meste av bosset etter tømming som en ekstra service.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Eiksmarka Vel pr. e-post: post@eiksmarkavel.no. 

Anleggsarbeider fv. 168 Griniveien

I august starter Statens vegvesen arbeidet med å bygge ny gang – og sykkelvegen langs fylkesveg 168 Griniveien, fra Eiksveien til Fossumveien ved Oslo grense.

Hensikten med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, samt å få flere til å gå og sykle. Den nye kombinerte gang- og sykkelvegen blir 1,1 kilometer lang og 3 meter bred og skal ligge parallelt med Griniveien og kobles sammen med eksisterende gang- og sykkelveg ved Eiksveien. I tillegg til gang- og sykkelveg skal det etableres rundkjøring i krysset Griniveien og Vollsveien, og undergang ved Vollsveien, samt steinmur langs deler av strekningen. Det blir ny vegbelysning langs hele strekningen. Som en del av prosjektet skal Eiksveien stenges for å bedre trafikksikkerhet for syklister og gående langs Griniveien. I krysset Griniveien og Eiksveien vil det også pågå arbeid med vann- og avløp. Ny gang- og sykkelveg er planlagt ferdigstilt ved årsskiftet 2018/2019. Eventuelle grønt- og restarbeider gjennomføres våren 2019.

Følgende skal gjøres:

  • bygge 1,1 km gang- og sykkelveg parallelt med fylkesveg 168 fra Eiksveien til Oslo grense
  • bygge rundkjøring i krysset Griniveien/ Vollsveien murer/undergang ved Vollsveien / nytt veglys
  • stenge Eiksveien
  • trafikksikkerhetstiltak i Nils Leuchs vei ved Eiksmarka skole (gjennomført i 2016)

For mer informasjon:

vegvesen.no/fylkesveg/fv168griniveien

Byggeleder Elena Wahl, e-post: elena.wahl@vegvesen.no, tlf. 469 06 673

     

  

Siste nytt fra Eiksmarka Vel på